Learn Igbo                                                           Home

 

cow and baby

Cow
ehi na nwa

nama na nwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pony

Pony

nwa inyinya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deer

Deer

mgbada

 

 

 

 

 

 

 

 

elephant

Elephant1

enyi mba

 

 

 

 

 

 

horse and baby

Horse

inyinya na nwa

 

 

 

 

 

 

 

 

Lion

Lion2

agụ

 

 

 

 

 

 

 

 

Monkey

Monkey

enwe

 

 

 

 

 

 

 

 

Pig

Pig
ezi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouse

Mouse
oke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pet Rabbit and Mouse

Rabbit-and-Mouse
ewi ụlọ na oke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dog
Dog2
nkita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat

Cat
bosi nwa bala

kat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baby Dog

Small-Dogs
nwa nkita

ụmụ nkita

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheep

Sheep1
atụrụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

goat

Goat
ewu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wild Pig

Wild-Pig
ezi ohia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babies

Small-dogs2
ụmụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheep and Baby

Sheep
atụrụ na nwa

 

 

 

 

 

 

 

Now, let’s see how many animals’ names you have learnt?

 

 

Cow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elephant1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lion2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monkey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabbit-and-Mouse

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dog2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small-Dogs

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheep1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wild-Pig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small-dogs2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheep

End

 

Learn Igbo                                                           Home

 

Learn Animals’ Names in Igbo Language