Learn Igbo                                                           Home

 

 

water

Water

mmịrị

 

 

 

 

 

 

 

apple juice

Apple Juice Drink

mmịrị nkpuru osisi achicha

mmịrị achicha

ụtọ mmịrị achicha

 

 

 

 

 

 

 

wine

Wine 1

mmanya ditụ ọkụ

 

 

 

 

 

 

 

local rum

Rum

kinkiị

 

 

 

 

 

 

 

 

lager

Beer

mmanya

 

 

 

 

 

 

 

 

palm wine

Ngwo

mmanya ngwo

ogugoroo/ogogoroo

 

 

 

 

 

 

 

 

beer

local beer

Beer1

mmanya

ogugoroo/ogogoroo

 

 

 

 

 

 

 

 

coffee

Coffee

kọfị

 

 

 

 

 

 

 

 

spirits alcohol
hot drinks

Hot

mmanya ọkụ

mmanya ike

 

 

 

 

 

 

 

 

juice

Diffrent Drinks

mmịrị nkpuru osisi

 

 

 

 

 

 

 

 

red wine

Glass of Win

mmanya ditụ ọkụ

 

 

 

 

 

 

 

 

milk

Glass of Milk

miliki

mmịrị ara ehi

 

 

 

 

 

 

 

 

white wine

Glass of Wine

mmanya ditụ ọkụ

 

 

 

 

 

 

 

 

orange juice

Orange Juice

mmịrị nkpuru osisi oroma

mmịrị oroma

 

 

 

 

 

 

 

 

lager

Beer3

mmanya

 

 

 

 

 

 

 

 

local lager

Beer6

ogugoroo/ogugoroo

 

 

 

 

 

 

 

 

tea cake

Tea-Cake

tii na achịcha ụtọ

 

 

 

 

 

Now, let’s see how many names in Igbo you can reveal?

 

 

 

 

Water

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apple Juice Drink

 

 

 

 

 

 

 

 

Wine 1

 

 

 

 

 

 

 

Rum

 

 

 

 

 

 

 

 

Beer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beer1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coffee

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffrent Drinks

 

 

 

 

 

 

 

 

Glass of Win

 

 

 

 

 

 

 

 

Glass of Milk

 

 

 

 

 

 

 

 

Glass of Wine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Juice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beer3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beer6

 

 

 

 

 

 

 

 

Tea-Cake

 

 

 

End

 

Learn Igbo                                                           Home

 

Learn Drinks’ Names in Igbo Language