Learn Igbo                                                           Home

 

 

bee

Bee

anu

 

 

 

 

 

 

 

butterfly

Butterfly1

ihe na efe-efe;
nkukorobụba

uru baba

 

 

 

 

 

 

 

 

cockroach

cockroach

ụchịcha

 

 

 

 

 

 

 

 

ant

Ant

agbụsị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scorpion

Scorpon

akpi

 

 

 

 

 

 

 

 

flea

Flea

igwu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spider

Spider1

udide

 

 

 

 

 

 

 

 

fly

Fly

izi

iji

ahuhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

butterfly

Butterfly2

ihe na efe-efe;
nkukorobụba

uru baba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

louse

Louse

igwu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insect

Insect

ahuhu

 

 

 

 

 

 

 

 

mosquito

Mosquito

anwunta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spider

Spider

udide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tick

Tick

igwu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caterpillar

Carteerpiler

eruru

ikpurukpu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wasp

Wasp

ogba kpim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

worm

Worm

idide

 

 

 

 

 

Now, let’s see how many names you can identify Igbo?

 

 

 

Bee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butterfly1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cockroach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scorpon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spider1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butterfly2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosquito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteerpiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worm

 

 

 

End

 

Learn Igbo                                                           Home

 

 

 

 

Learn Insects Names in Igbo Language